Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 87

Przewodnicząca- Danuta Janiszewska 

Sekretarz- Kamila Mierkiewicz 

Skarbnik- Mateusz Przybylski 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca- Magda Kriesel 

Członkowie- Anna Walaszkowska, Anna Wilczewska, Agnieszka Kropacz