OSOWIACZEK
Miesięcznik Przedszkola nr 87 w Gdańsku-Osowej nr 127 1 marca 2019 r.
KONTAKT: tel. przedszkola (58) 554-55-88 e-mail: biuro@przedszkole87osowa.pl
strona internetowa: pr87.edu.gdansk.pl , NOWY email: sekretariat@PR87.edu.gdansk.pl

PODZIĘKOWANIA
Drodzy Rodzice, bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa szczodrość
i zaangażowanie w akcję „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”
pod patronatem organizacji UNICEF, w której można było zakupić lalki własnoręcznie szyte i ozdabiane przez nasze przedszkolaki wraz z paniami.

Zebrana kwota 850 zł

została przesłana na rzecz UNICEF w celu pomocy
najbardziej potrzebującym dzieciom w krajach afrykańskich.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Z NAUCZYCIELEM

KRASNALE………..19.03 godz. 16:00-16:30
SMERFY……...…....11.03 godz. 17:00-17:30
BIEDRONKI…..….... 8.03 godz. 15:30-16:00
MOTYLE………...….19.03 godz. 17:00-17:30
ELFY....…………...…..26.03 godz. 15:30-16:00
SŁONECZKA..……...12.03 godz. 17:00-17:30
CHMURKI….…..…….12.03 godz.17:00-17:30

Rodziców chętnych do skorzystania z konsultacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego nauczycielce grupy.


ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW


KRASNALE………..... 8.03 godz. 10:00-10:15
SMERFY………………... 20.03 godz. 9:15:9:45
BIEDRONKI…......…. 28.03 godz. 9:30-9:50
MOTYLE………......….21.03 godz. 9:00-9:30
ELFY....………….…........20.03 godz. 9:00-9:30
SŁONECZKA..……......05.03 godz. 9:25-9:55
CHMURKI….…......….18.03 godz. 9:00-9:30


ZAJĘCIA OTWARTE LEKTOREK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SMERFY P. Jola…. 27.03. godz. 9:00-9:30

ELFY P.Marzena …......27.03 godz. 9:00-9:30


ATRAKCJE DLA DZIECI

7 marca g.11:00 teatrzyk pt. „Kocia wiosna”

22 marca g.10:00 tradycyjne powitanie wiosny-Parada z Marzanną uliczkami osiedla

PSYCHOLOG

20 III w godz. 14:00-17:00
w naszym przedszkolu będzie dyżurować psycholog p.Iwona Łuczak

Rodzice mogą się zapisywać na konsultacje osobiście lub telefonicznie u dyrektora przedszkola, gdyż wówczas jest możliwe sprawdzenie
dostępności terminów.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 87
– 04.03.2019r. godz. 9.oo - 15.03.2019 r. godz. 15.oo

-elektroniczna rekrutacja do przedszkola, wprowadzanie danych dziecka do systemu przez rodziców odbywa się przez stronę internetową GPE

-Składanie Kart Zapisu dziecka do placówki (osobiście jeden z rodziców)
z dowodem i dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor będzie przyjmował zainteresowanych:

Poniedziałek : 9.oo – 12.oo
Wtorek : 12.oo - 17.oo
Środa: 12.oo- 17. oo
Czwartek 10.oo- 15.oo
Piątek 8.oo- 13.oo natomiast 15 marca do godz. 15:00

-- 27.03.2019 r. godz. 15.oo --- publikacja list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

-- 28.03.2019 r. godz. 8.oo --- 03.04.2019 r. godz. 15.oo -potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola, osobiście jeden z rodziców (dowód osobisty do wglądu).

Dotyczy również rodziców dzieci kontynuujących przedszkole!!!

-- 05.04.2019 r. godz. 15.oo --- publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie, jest jednoznaczne
z rezygnacją miejsca dla dziecka w przedszkolu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gdansk.pl link szczegółowy https://www.gdansk.pl/edukacjaOsowiaczek 127 red. Iwona Badzioch kontakt: biuro@przedszkole87osowa.pl
oraz NOWY email: sekretariat@PR87.edu.gdansk.pl